Blog

profile

07-05-2017

Solidare-it! on new platform for social enterpreneurship

The VUB launches a new crowdfunding and crowdsourcing platform 8th of May 2017. The platform is part of a chair for social entrepreneurship that was launched in 2015. Solidare-it! is used as one of the first examples on the platform. The goal of the chair is to become a center of excellence for social entrepreneurship. The chair wants to support social entrepreneurs  in their ambition to develop entrepreneurial and innovative approaches for resolving the sustainability issues of our society. Of course Solidare-it! supports the idea of a new crowdsourcing and funding platform. We are very happy to be able to participate as one of the first examples on the brand new platform.  Have a look at www.vubsocialentrepreneurship.com for more information.   ​

Read more
profile

30-04-2017

Solidare-it! wint Participatiebudget Brussel

De vzw Solidare-it! werd door de Stad Brussel aangeduid als laureaat van het Participatiebudget 2016. Daarmee is de vzw sinds maart aan de slag gegaan voor het ontwikkelen van een project in de Anneessenswijk. Het doel van het project is de solidariteit in de wijk te vergroten en zo ook het gemeenschapsgevoel te versterken. Hoe dat juist gaat gebeuren zal afhangen van de bewoners van de wijk zelf. Het is immers een participatief proces, waarbij de buurtbewoners zo veel mogelijk bij het project betrokken worden, en zelf de touwtjes in handen krijgen. Uitvalsbasis zijn de kantoren van de Buurtwinkel en Samenlevingsopbouw, waarmee Solidare-it! nauw samen werkt. “We willen via de concepten die in het najaar uitgewerkt zullen worden de solidariteit tussen buren stimuleren en zo mensen van allerlei slag met elkaar verbinden. Ook mensen die anders niet snel met elkaar in contact komen. De bonte mix van mensen in de Anneessenswijk lijkt ons ideaal om samen te gaan onderzoeken hoe we dit best aanpakken. We hopen dat we op het einde van de rit bruggen hebben kunnen slaan tussen verschillende bevolkingsgroepen, en er een golf van solidariteit is ontstaan in de wijk,” zegt Jan Janssen, mede initiatiefnemer van Solidare-it! vzw. Op dit moment wordt de wijk in kaart gebracht, en worden zoveel mogelijk wijkbewoners gemobiliseerd om deel te nemen aan de eerste wijkvergadering. Deze zal plaatsvinden op 20 mei. Tijdens deze eerste wijkvergadering zal het project verder worden toegelicht, kunnen de verschillende geïnteresseerden met elkaar kennismaken, en wordt van gedachten gewisseld over het project. De meest gemotiveerde buurtbewoners beginnen daarna aan een intensiever traject voor de verdere uitwerking van de verschillende concepten. De andere worden natuurlijk op de hoogte gehouden en kunnen op elk moment hun mening geven of hun steentje bijdragen. Na de zomervakantie worden de uitgewerkte concepten dan voorgesteld in een tweede grote wijkvergadering. Daar zal iedereen mee kunnen beslissen welke concepten uiteindelijk gerealiseerd zullen worden. “Het leuke aan dit traject is dat je op voorhand totaal niet weet welke richting het uit zal gaan, en of je er a priori in zal slagen om voldoende buurtbewoners mee te krijgen. Dat maakt het best spannend,” aldus Jan, “maar we hopen dat we in tijden van zoveel onverschilligheid, negatieve berichtgeving en wij-zij denken kunnen aantonen dat er ook nog veel warmte en solidariteit leeft in onze hoofdstad.”

Read more